Integritetspolicy

Integritetspolicy för Vietsmak AB

Vi på Vietsmak AB (”vi”, ”oss”, ”vår”) värdesätter din integritet och är engagerade i att skydda den. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar din personliga information när du interagerar med oss, i synnerhet när du använder vår webbplats www.vietsmak.com (”webbplatsen”).

  1. Information som vi samlar in

Vi kan samla in och behandla följande typer av information:

a. Personlig information som du tillhandahåller oss när du gör en beställning, inklusive ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

b. Information om ditt besök på vår webbplats, inklusive detaljer om hur och när du använde webbplatsen, vilka sidor du besökte och din IP-adress.

  1. Hur vi använder din information

Vi använder din information för att:

a. Bearbeta och hantera dina beställningar. b. Förbättra och personifiera din upplevelse på vår webbplats. c. Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, med ditt samtycke.

  1. Delning av din information

Vi kommer inte att dela din personliga information med tredje part, förutom i följande situationer:

a. När vi har ditt uttryckliga samtycke. b. När det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna du har begärt, t.ex. med våra leveranspartners. c. När vi är lagligen skyldiga att göra det.

  1. Skydd av din information

Vi har implementerat lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig offentliggörande eller åtkomst.

  1. Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, eller radering av din personliga information. Du kan också invända mot att din information behandlas eller begära en begränsning av behandlingen. För att göra detta, vänligen kontakta oss på info@vietsmak.com.

Denna Integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan, så vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera den för ändringar.

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@vietsmak.com eller ringa oss på 08-644 66 88.

Denna Integritetspolicy är gällande från och med den 17 juli 2023.